Ενεργοποίηση Νευροδιαβιβαστών

This frequency painting helps you to heal your neurological conditions.

This painting has healed a lady with parkinson and

a lady with multiple sclerosis