Twin Flames & Multidimensional Benefits Shoulder Cutout Velvet One Piece
Twin Flames & Multidimensional Benefits Shoulder Cutout Velvet One Piece
Twin Flames & Multidimensional Benefits Shoulder Cutout Velvet One Piece
Twin Flames & Multidimensional Benefits Shoulder Cutout Velvet One Piece

Twin Flames & Multidimensional Benefits Shoulder Cutout Velvet One Piece

€247,00 Sale Save

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ:
Τα προϊόντα συχνοτήτων της Κορίνας πωλούνται στην ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ και ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ μορφή τους.

Αγοράζοντας το ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ προϊόν λαμβάνεις τη συχνότητα καθώς και το αποτέλεσμα της επάνω σου ενώ αγοράζοντας το ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ όχι. Αυτός είναι ο λόγος της διαφοράς στην τιμή. Διαβάστε περισσότερα για τα θετικά αποτελέσματα της συχνότητας κάθε πίνακα στην περιγραφή του προϊόντος παρακάτω.

Η σχέση των συχνοτήτων με την καλή υγεία και συνειδητότητα αποδεικνύεται πλέον από την επιστήμη. Για παράδειγμα η έρευνα που έγινε το 2017 από το University of Tehran με τίτλο “Τα αποτελέσματα της Ηχητικής συχνότητας 528 Ηz για να μειωθεί ο θάνατος των ανθρώπινων κυττάρων” απέδειξε ότι κάποιες συγκεκριμένες συχνότητες μπορούν να κάνουν αποτοξίνωση στα κύτταρα αλλά και να ενεργοποιήσουν την επανόρθωση του DNA.

Size XS
Frequency Non Activated

Item is in stock Only 0 left in stock Item is out of stock Item is unavailable

Twin Flames & Multidimensional Benefits

This frequency will help you go through the stages of the Twin Flames more easily.

In case you have not found your Twin Flame, this frequency will help you attract it.


This frequency was given to a Quantum Hypnosis when I was helping a client solve some problems.

We both saw the same symbols and the client received guidance from his Higher Self to have these symbols in his space, so that he could heal the following:

 • The feeling that he can not make a woman happy if he does not first find his own spiritual path and purpose
 • Lack of self-confidence with the opposite sex
 • He was finding too difficult to open himself up with the opposite sex
 • The inability to accept the fact that a relative of his died

So, in case you have any of these issues, this frequency is for you!


SCIENTIFIC PROOF

The relationship of frequencies with good health and consciousness has already been proved by science. For example, the research done in 2017 by the University of Tehran entitled "The effects of 528Hz sound frequency to reduce the death of human cells" proved that some specific frequencies can detoxify cells and activate DNA repair.

*** The whole universe is made from information expressed in the form of frequencies. 

Korina’s Frequency paintings express strong frequencies and active information. This information manifests then in your physical experience, when you have the  paintings in your living space or when you wear them. You radiate this frequency and you help others around you as well!Αυτή η συχνότητα, θα σας βοηθήσει να περάσετε ευκολότερα τα στάδια των Διδύμων Φλογών.

Σε περίπτωση που δεν έχετε βρει τη Δίδυμη Φλόγα σας, αυτή η συχνότητα θα σας βοηθήσει να την προσελκύσετε.

Αυτός ο πίνακας είχε δοθεί σε μια Κβαντική Ύπνωση όταν βοηθούσα έναν πελάτη να λύσει κάποια προβλήματα.

Και οι ΔΥΟ είδαμε τα ίδια σύμβολα και ο πελάτης έλαβε καθοδήγηση από τον Ανώτερο Εαυτό του να έχει αυτά τα σύμβολα στο χώρο του, έτσι ώστε να θεραπεύσει τα παρακάτω:

 

 • Το αίσθημα ότι δεν μπορεί να κάνει μια γυναίκα ευτυχισμένη αν δεν βρει ο ίδιος πρώτα το πνευματικό του μονοπάτι και σκοπό
 • Την έλλειψη αυτοπεποίθησης με το άλλο φύλο
 • Την αδυναμία ανοιχτής και ελεύθερης έκφρασης με το άλλο φύλο
 • Το να μη νιώθει το σπίτι του "σπίτι του"
 • Την αδυναμία αποδοχής του γεγονότος ότι ένας συγγενής του πέθανε

 

Έτσι, σε περίπτωση που έχετε ένα από αυτά τα θέματα, αυτός ο πίνακας είναι ο κατάλληλος για εσάς!

Υπάρχει σε πολλές μορφές, έτσι ώστε να διαλέξετε αυτόν που συντονίζεται καλύτερα με εσάς.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Η σχέση των συχνοτήτων με την καλή υγεία και συνειδητότητα αποδεικνύεται πλέον από την επιστήμη. Για παράδειγμα η έρευνα που έγινε το 2017 από το University of Tehran με τίτλο “Τα αποτελέσματα της Ηχητικής συχνότητας 528 Ηz για να μειωθεί ο θάνατος των ανθρώπινων κυττάρων” απέδειξε ότι κάποιες συγκεκριμένες συχνότητες μπορούν να κάνουν αποτοξίνωση στα κύτταρα αλλά και να ενεργοποιήσουν την επανόρθωση του DNA.

*** Όλο το σύμπαν είναι φτιαγμένο από πληροφορία εκφρασμένο σε μορφή συχνοτήτων. 

Οι πίνακες συχνοτήτων της Κορίνας, εκφράζουν δυνατές συχνότητες και ενεργή πληροφορία. Αυτή η πληροφορία εμφανίζεται μετά στην πραγματικότητα σου, όταν έχεις τους πίνακες στο χώρο σου ή όταν τους φοράς. Εκπέμπεις αυτή τη συχνότητα και βοηθάς και τους άλλους γύρω σου!


 • Made from 90% Polyester, 10% Spandex
 • Weight: 320 gsm
 • Soft and heavyweight material
 • Fully customizable
 • Velvety feel with sharp vibrant print
 • Machine wash
 • Designs imprinted using an advance heat sublimation techniqueAttention: Due to bleeding and fabric stretch, the previewed image is only an approximated display of the final product.

Επικοινωνήστε με το αγαπημένο σας πρόσωπο!

Σώσε τη σχέση σου

Διάβασε περισσότερα

Σώσε τη σχέση σου

Η συγκεκριμένη συχνότητα αυτής της κούπας, σας βοηθά να νικήσετε τα αποτελέσματα του ελέγχου του νου, που μας γίνεται όχι μόνο από την κοινωνία γύρω μας, αλλά και απο τα μηχανήματα όπως το HAARP. Αρχίζεις να σκέφτεσαι με διαφορετικό τρόπο. Αφαιρείς το πέπλο του μάτριξ.